قوانین و مقررات چاپ لانا 

  ثبت سفارش 

کلیه سفارشات از زمان ثبت و پرداخت صورت حساب و دریافت کد پیگیری وارد مرحله طراحی و چاپ و آماده سازی میباشند و از وب سایت بخش پیگیری مرسولات وضعیت سفارش را بررسی فرمایید .

آماده سازی سفارش 

کلیه سفارشات ها بستگی به طرح دلخواه یا موجود در وب سایت از زمان ثبت 2 روز کاری و اداری الی3  روز بستگی به طرح شما زمان خواهد برد لذا از تماس تلفنی جهت پیگیری سفارش خودداری فرمایید سفارشات به ترتیب و اولویت بندی انجام خواهد شد .

سفارش فوری 

در وب سایت یک بخش جهت سفارشات فوری وجود دارند که با قیمت بیشتر درج گردیده که اولویت بیشتر فوری دارند در صورتی که میخوایین سفارش شما 1 روز کاری تحویل شود آنرا تیک بزنین و هزینه اضافی را پرداخت نمایید.

تحویل سفارش 

کلیه سفارشات از زمان ثبت و پرداخت صورت حساب و دریافت کد پیگیری وارد مرحله طراحی و چاپ و آماده سازی میباشند و از وب سایت بخش پیگیری مرسولات وضعیت سفارش را بررسی فرمایید .

واریز وجه 

کلیه هزینه ها میباست توسط درگاه بانکی این مجموعه واریز شود 

کنسل کردن یا برگشت وجه 

جهت ثبت سفارش در صورت ثبت و پرداخت به هیج عنوان کنسل و بازگشت وجه وجود ندارد سفارشات شما اختصاصی بوده و قابل فروش مجدد یا استفاده نمیباشد از سفارش خود مطمئن شوید. در صورت عدم تحویل مرسوله این مجموعه هیچگونه تضمینی بابت ارسال مجدد  و هزینه اضافی عدم تحویل شما نخواهد داشت و ارسال مجدد منوط به ثبت سفارش جدید میباشد 

ثبت سفارش به منزله قبول شرایط بوده و کاربر با تایید قوانین سایت ملزم به رعایت آن میباشند