پرداخت هزینه درب محل ، درحال حاضر این سیستم به علت رعایت نکات بهداشتی غیر فعال شده است و میتوانید به صورت آنلاین یا کارت به کارت پرداخت نمایید